ALZHEIMER

L’Alzheimer: una malaltia neurodegenerativa

La malaltia d’Alzheimer és un tipus de demència que ocasiona el deteriorament progressiu del cervell, en el qual provoca uns canvis al llarg de tota la malaltia, com poden ser: distracció, desorientació, hiperactivitat, pèrdua de memòria, etc., i en etapes més avançades dificultat per mastegar i empassar. És la forma més comuna de demència, un terme general que s’aplica a la pèrdua de memòria i altres habilitats cognitives que interfereixen en la vida quotidiana.

Evolució de la malaltia

La malaltia d’Alzheimer és responsable d’entre un 60 i un 80 per cent dels casos de demència. L’Alzheimer no és una característica normal de l’envelliment. El factor de risc conegut més important és l’augment de l’edat, i la majoria de les persones amb Alzheimer són majors de 65 anys. Però l’Alzheimer no és només una malaltia de la vellesa i empitjora amb el pas dels anys. En les seves primeres etapes, la pèrdua de memòria és lleu, però en l’etapa final de l’Alzheimer, les persones perden la capacitat de mantenir una conversa i respondre a l’entorn.

Tractaments

En l’actualitat, l’Alzheimer no té cura, però hi ha tractaments per als símptomes disponibles i es continua investigant. Si bé els tractaments actuals per a l’Alzheimer no poden detenir l’avanç de la malaltia, poden alentir per un temps l’empitjorament dels símptomes i millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i els seus cuidadors.

(Font: Alzheimer Association)

A VIMA

QUE T’OFERIM?

Tots els centres VIMA ofereixen una atenció especialitzada per a persones amb deteriorament cognitiu i compten amb professionals experts en atenció psicològica, rehabilitació, atenció gerontològica.

Alguns dels nostres centres incorporen una unitat psicogeriàtrica per a persones d’edat avançada que conviuen amb la demència i/o trastorns psiquiàtrics i requereixen d’un abordatge terapèutic específic, d’un entorn ambiental amb un disseny adaptat i una tecnologia específicament pensada per aquest tipus de malalties. La USE, la Unitat d’Atenció Psicogeriàtrica dóna resposta a aquestes necessitats.

CENTRES ESPECIALITZATS

Podem ajudar-te?

Estem al teu servei. Si necessites més informació sobre un centre, una de les nostres especialitats o per qualsevol consulta, contacta amb nosaltres.

Skip to content