Política de Qualitat

La MISSIÓ de VIMA és donar continuïtat, sentit i suport en el projecte de vida de cada usuari. La nostra VISIÓ és contribuir, mitjançant la nostra feina, a fer del món un lloc on TOTES les persones puguin desenvolupar-se en llibertat.

VIMA es compromet a:

Assegurar el compliment del codi ètic com a principal eina de responsabilitat social corporativa present en totes les nostres activitats i relacions amb col·laboradors interns i externs.

Pert tant, la nostra política es basa en:

Barcelona, 4 de desembre de 2017

Si vols descarregar la nostra Política de Qualitat fes clic al botó "Descarregar"
Skip to content