SERVEIS OPCIONALS

ESPECIALITATS PROFESSIONALS

FAMÍLIA I ENTORN

IMATGE I AUTOCURA

HOSTELERIA

ACTIVITATS

Rehabilitació i fisioteràpia

Diferents tractaments de rehabilitació adaptats a cada situació (fractures, Parkinson…). Avaluació, seguiment i proposta d’exercicis, massatge terapèutic

També per a Centre de Dia.

Centres que ofereixen aquest servei

AJUDES TÈCNIQUES

Ajudes tècniques en funció de les necessitats de la persona resident: alça WC, cadires de rodes, caminadors, bastó, coberts ergonòmics, humidificador, llit articulat, matalàs anti escares, protector de llit, taloneres, etc.

Centres que ofereixen aquest servei

NEUROPSICOLOGIA

Servei de neuropsicologia i de metges especialistes en demències. El·laboració d’un informe neuropsicològic d’orientació diagnòstica. Sessions.

Centres que ofereixen aquest servei

PSIQUIATRIA

Servei de psiquiatria. El·laboració d’un informe i pla de visites.

Centres que ofereixen aquest servei

PODOLOGIA

Servei extern de podologia.

Servei extern que s’ofereix al centre pel manteniment i cura dels peus. Exploració i diagnòstic, massatge, ortopodologia, quiropodologia…

Centres que ofereixen aquest servei

REVISIONS AUDITIVES

Servei d’otologia que s’ofereix al centre: revisió anual, exploració i diagnòstic (audífons, audiometria anual…).

Centres que ofereixen aquest servei

REVISIONS OCULARS

Servei d’oftalmologia que s’ofereix al centre: revisió anual, exploració i diagnòstic (adaptació ulleres, graduació, reparació i manteniment).

Centres que ofereixen aquest servei

Psicoterapia individual

Servei de psicoterapia. El·laboració d’un informe i pla de visites.

Centres que ofereixen aquest servei

ODONTOLOGIA

Servei d’odontologia que s’ofereix al centre: neteja i revisió anual, exploració i diagnòstic.

Centres que ofereixen aquest servei

LOGOPÈDIA

Servei de logopèdia: valoració dels diferents trastorns i proposta de treball en rehabilitació.

Seguiment i assessorament al pacient i la seva família.

Centres que ofereixen aquest servei

ACOMPANYAMENTS

Acompanyament en sortides a l’exterior, durant la realització d’activitats, visites mèdiques i segons el grau d’autonomia.

Centres que ofereixen aquest servei

ASSESORAMENT A LA LLAR

Valoració, assessorament i adaptació de la llar segons les necessitats de la persona i el seu grau d’autonomia.

Centres que ofereixen aquest servei

TRANSPORT ADAPTAT

Transport per l’acompanyament en les sortides del centre (activitats d’oci o sanitàries) adaptat per a usuaris amb cadira de rodes o necessitats especifiques de mobilitat .

Centres que ofereixen aquest servei

FORMACIÓ PER A FAMILIARS

Activitats de formació i suport a les famílies i cuidadors per acompanyar-los en l’atenció de les persones amb necessitats especials (demència, nutrició, estimulació basal…).

Centres que ofereixen aquest servei

Atenció domiciliària

Serveis d’atenció a les necessitats de la llar, cures personals i de recolzament a la persona des de la seva pròpia llar.

Per a usuaris del Centre de Dia.

Centres que ofereixen aquest servei

RESPIR FAMILIAR

Programa de recolzament i suport temporal que s’ofereix a les persones que tenen una persona dependent i amb necessitats especials. És un servei personalitzat que s’adapta a les necessitats de cada persona cuidadora i dependent.

Centres que ofereixen aquest servei