PARKINSON

Parkinson: una malaltia neurodegenerativa

El Parkinson es un trastorn neurodegeneratiu del qual no se’n coneixen les causes i que afecta al sistema nerviós de manera crònica i progressiva. Comunament, la malaltia s’inicia entre els 50 i els 60 anys.

Com es manifesta

Aquesta malaltia es caracteritza per la pèrdua o degeneració de neurones a la substància negra que provoca la falta de dopamina a l’organisme. La falta d’aquesta substància fa que el control del moviment es vegi alterat, donant lloc a símptomes motors típics com tremolor en repòs, rigidesa muscular i inestabilitat postural. En fases avançades es mostren inexpressivitat facial i dificultats respiratòries.

Evolució

En el primer estadi hi ha una afectació unilateral (un costat del cos). En el segon, l’afectació ja és dels dos costats però sense afectació de l’equilibri. Aquesta alteració es manifesta al tercer estadi de la malaltia.  En els següents estadis  hi ha un augment del grau de dependència fins evolucionar cap a una afectació severa i alta dependència física.

Amb freqüència, en estadis avançats de la malaltia, es produeix demència. Apareixen doncs alteracions en les funcions cognitives, com dificultats en l’atenció, un alentiment dels pensaments o dificultats per recordar, entre d’altres.  Així mateix, poden apareixen altres símptomes com la depressió,  angoixa, al·lucinacions o deliris.

Tractament

La Fisioteràpia té com objectiu millorar la qualitat dels moviments, el control postural, la marxa i l’estabilitat; així com reduir la rigidesa, els tremolors i la fatiga. Tot això, encaminat a fomentar l’autonomia personal. La Teràpia Ocupacional treballa les activitats bàsiques i instrumental de la vida diària amb l’objectiu de mantenir l’autonomia de la persona i afavorir la seva participació per aconseguir la major independència possible als diferents àmbits de la vida.

Des de l’àrea de psicologia és important fer front als canvis emocionals que poden sorgir, donant el recolzament i pautes necessàries per adaptar-se al seu dia a dia. Paral·lelament és important fer una tasca  d’estimulació cognitiva amb l’objectiu de preservar el major temps possible les capacitats cognitives i alentir la davallada.

A VIMA

QUE T’OFERIM?

Tots els centres VIMA ofereixen una atenció especialitzada per a persones que presenten un trastorn neurodegeneratiu i compten amb professionals experts en atenció psicològica, rehabilitació, atenció gerontològica.

Alguns dels nostres centres incorporen una unitat psicogeriàtrica per a persones d’edat avançada que requereixen d’un abordatge terapèutic específic o d’una unitat de rehabilitació intensiva per al tractament integral de lesions musculars o pèrdua de mobilitat a causa d’accident o malaltia.

CENTRES ESPECIALITZATS

Podem ajudar-te?

Estem al teu servei. Si necessites més informació sobre un centre, una de les nostres especialitats o per qualsevol consulta, contacta amb nosaltres.

Skip to content