TRAUMATISMES

Què es considera un traumatisme?

Les lesions o ferides físiques que pateix la persona als seus òrgans i teixits. Poden afectar a articulacions o als ossos. 

Tipus de traumatismes

En l’àmbit articular trobem:

Són torsions o distensions dels lligaments que es produeixen quan s’estira massa o quan una articulació  se situa en una posició antinatural. El pacient que pateix un esquinç pateix de dolor muscular, inflamació, canvi de color de la pell i rigidesa articular. Segons la gravetat existeixen 3 graus:

És la separació permanent de les dues parts d’una articulació degut a una força externa sobre un lligament. Quan la lesió és parcial o incompleta es denomina subluxació.

En l’àmbit ossi es poden donar les lesions:

És la ruptura total o parcial d’un os deguda a un accident, caiguda forta o estrés. Provoca dolor intens, deformació de la zona, inflamació i depenent de la gravetat pot necessitar cirurgia per recompondre l’os. Existeixen diferents tipus de fractures:

Tractament

El tractament en les fases inicials és repòs de la zona lesionada de més o menys durada en funció de la gravetat de la lesió, crioteràpia, elevació per afavorir el retorn venós, normalment acompanyat d’immobilització de la zona afectada i/o compressió. Però sí que es pot fer un treball de reforç de les estructures no afectades.

Un cop el traumatòleg dóna el vistiplau per iniciar tractament, es comença amb mobilitzacions passives per recuperar la mobilitat de la zona afectada, exercicis de potenciació de la musculatura, càrrega progressiva, exercicis de millora de l’equilibri  i reeducació de la marxa de forma progressiva i en funcions de les capacitats de la persona. Tot això complementat amb teràpia antiàlgica com corrents analgèsiques tipus TENS, ultrasò, magnetoteràpia…

A VIMA

QUE T’OFERIM?

Una selecció de centres VIMA compta amb  Unitat de Rehabilitació Intensiva per al tractament integral de lesions musculars o pèrdua de mobilitat a causa d’accident o malaltia. La Unitat de Rehabilitació Intensiva està formada per un equip de professionals especialitzat (format per fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, neuropsicòloga, logopeda i metge rehabilitador) i dóna una solució integral a totes les persones que requereixin de rehabilitació com a mitjà per recuperar el màxim d’autonomia possible.

CENTRES ESPECIALITZATS

Podem ajudar-te?

Estem al teu servei. Si necessites més informació sobre un centre, una de les nostres especialitats o per qualsevol consulta, contacta amb nosaltres.

Skip to content