Unitat de Suport Especialitzat

El dia a dia a les residències ens demostra que una part important de la població gran amb malaltia mental i neurològica degenerativa requereix un model específic d’atenció psicogeriàtrica diària, per prevenir i tractar les freqüents situacions de crisi i alteracions conductuals i emocionals secundàries a la malaltia. Amb aquest objectiu neix des de VIMA el concepte d’Unitat Psicogeriàtrica anomenat USE (Unitat de Suport Especialitzat) que dóna resposta a les demandes d’uns perfils geriàtrics determinats oferint l’atenció específica necessària a tots els usuaris.

Una selecció de centres VIMA compten amb una unitat de suport especialitzat (USE) que coordina professionals, un disseny ambiental especial i tecnologia per donar resposta a aquestes necessitats psicogeriàtriques.

QUIN ÉS L'OBJECTIU?

Oferir una atenció especialitzada i ajustada a les necessitats globals de les persones d’edat avançada que conviuen amb la demència i trastorns de conducta associats i /o amb trastorns psiquiàtrics, i que requereixen d’un abordatge terapèutic específic, d’un entorn ambiental amb un disseny adaptat i una tecnologia específicament pensada respecte les seves demandes.

A QUI ES DIRIGEIX AQUEST SERVEI

QUÈ OFERIM AL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOGERIÀTRICA:

Oferim cobrir les necessitats concretes i individuals, i disminuir o resoldre els trastorns de conducta associats, treballant des de la perspectiva del model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP). A la USE, la Unitat Psicogeriàtrica Especialitzada (Unitat de Transtorns de Conducta) es planteja principalment l’ús de tècniques i/o recursos com la Validació, la Basale Stimulation® (Estimulació Basal), i tècniques d’Affolter entre d’altres, treballant des de les capacitacions personals. Un dels plantejaments de la Unitat d’Atenció Psicogeriàtrica és la disposició d’un entorn (físic i humà) que sigui preventiu i terapèutic alhora. L’entorn físic, val a dir, ve facilitat pel “Manual d’Espais” o guia, creat amb l’objectiu de disposar l’entorn de tal manera que doni sentit i significat a la unitat, ajudi a donar orientació i a crear espais i racons de vida.

Dissenyadors del projecte:

EL NOSTRE EQUIP

TREBALLEM PER MILLORAR

LA TEVA QUALITAT DE VIDA

Comptar amb un equip de professionals especialitzat és una de les claus de la Unitat d’Atenció Psicogeriàtrica:

Equip interdiciplinar format per:

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

Comptar amb uns espais i tecnologia adequats per facilitar l’orientació de les persones amb qualsevol tipus de demència els aporta seguretat emocional i, per tant, positiva la seva sensació de tranquil·litat.

DISSENY

AMBIENTAL

INNOVACIÓ

TECNOLÒGICA

Utilitzem sistemes de videovigilància en zones comunes que permeten un major control per prevenir situacions de risc.

SISTEMES DE

PREVENCIÓ

CENTRES QUE OFEREIXEN AQUEST SERVEI

Podem ajudar-te?

Estem al teu servei. Si necessites més informació sobre un centre, una de les nostres especialitats o per qualsevol consulta, contacta amb nosaltres.

Skip to content