FORMULARI DE REGISTRE DE CASOS

DADES DE LA PERSONA QUE COMUNICA:
DADES DE LA PERSONA AFECTADA:

Per qualsevol dubte també podeu enviar un correu electrònic a spamcentral@grupvl.es


ABÚS FÍSIC

ABÚS PSICOLÒGIC O EMOCIONAL

ABÚS SEXUAL

ABANDONAMENT

ABÚS ECONÒMIC

NEGLIGÈNCIA

VULNERACIÓ DE DRETS
Skip to content